woj. podlaskie
Studencka Poradnia Prawna - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet w Białymstoku
forma prawna: koło naukowe
Adres siedziby, kontakt
Mickiewicza 1 lok. 119, 15-213 Białystok
gm. Białystok, pow. Białystok
woj. podlaskie, Polska
Adres do korespondencji: jak wyżej
Tel.: (85) 745 71 94
Faks: (85) 745 71 94
E-mail: poradnia@student.man.bialystok.pl

Misja
Świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej na rzecz osób niezamożnych, których stan majątkowy nie pozwala im na skorzystanie z usług profesjonalistów działających w kancelariach prawniczych.
Edukacja studentów studiów prawniczych stacjonarnych.
Kształtowanie społecznej roli Uniwersytetu w Białymstoku w życiu miasta i regionu.

Prowadzone działania
Stałe (z wyjątkiem przerw wakacyjnych) udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych i in.
Okresowe sporządzanie i przedstawianie Rzecznikowi Praw Obywatelskich sprawozdań ze stwierdzonych w toku działalności SPP naruszeń praw człowieka i obywatela.
Cykliczne (raz w roku akademickim) wydawanie Zeszytów Studenckiej Poradni Prawnej, w których publikowane są kazusy rozwiązane przez członków SPP w toku działalności Poradni.


  PRZEJDŹ NA FORUM