forma prawna firmy, a księgowość
Jest kilka powodów otwierania firmy na zasadach prawa handlowego. Chęć pozyskania środków od akcjonariuszy, przejrzyste i zbywalne prawa własności, ucieczka przed wierzytelnościami. Ostatnio mieliśmy świetny przykład gdy osoba unikająca płacenia alimentów była przekonana, że założenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchroni go przed koniecznością regulowania należności. Nic bardziej błędnego. Przede wszystkim prowadzenie firmy w formie spółki prawa handlowego wymusza pełna dużo droższą w kosztach księgowość https://www.mbank.pl/informacje-dla-klienta/firmy/post,7233,jak-zalozyc-dzialalnosc-gospodarcza-%E2%80%93-forma-prawna-a-ksiegowosc.html . Założona spółka nie jest już naszą własnością, a my jesteśmy jedynie jej pracownikami z wyznaczona pensją. Pensja ta nie może odbiegać od wyników finansowych osiąganych przez spółkę w przeciwnym razie organ kontrolujący może nam zarzucić ze działaliśmy na jej szkodę co jest karalne. W efekcie źle gospodarując w firmie którą założyliśmy możemy zostać za to ukarani. Powód - "działaliśmy na jej szkodę".


  PRZEJDŹ NA FORUM